Čitateľský denník

Čo je to čitateľský denník a aké sú nároky na jeho spracovanie?

Čitateľský denník k štátnej maturite by študent  mať prečítané  minimálne 20 diel českej i svetovej literatúry, ktoré si vopred vyberie zo zoznamu 40 a viac kníh, ktoré si každá škola určí sama. V zozname literatúry sú diela prozaického charakteru, poézia. O jednu z týchto kníh sa potom opiera ústna časť maturitnej skúšky. Starostlivé zapisovanie ku každému titulu je teda dôležitým krokom k úspešnému zvládnutiu štátnej maturity.

Nezáleží akú školu navštevujete, čitateľský denník obsahuje všade rovnaké pravidlá:

každé literárne dielo, spolu s jeho autorom, je nutné zaradiť do širšieho umeleckého kontextu doby a pripomenúť si spisovateľovu ďalšiu tvorbu.  Sústredíme sa predovšetkým na umeleckú stránku diela, štylistické prvky, štruktúru, motívy, žáner, hlavnú ideu a možnosti interpretácie.

Pomôžeme Vám s vypracovaním profesionálneho odborného textu čitateľského denníka k maturite i pre základnú školu

Zostavíme Vám podklady pre napísanie čitateľského denníka so zrozumiteľnou analýzou všetkých titulov požadovaných ku štátnej maturite, alebo ku výuke literatúry na strednej i základnej škole. Jednotlivé záznamy literárnych diel vyhotovíme v podobe, ktorá bude po formálnej i obsahovej stránke vyhovovať požiadavkám štátnej maturity, respektíve Vášho pedagóga.