MBA práca

MBA práca je písaná študentmi medzinárodného vysokoškolského programu Master of Business Administration, v skratke MBA. Hoci program nepatrí do systému vysokoškolského štúdia Českej republiky, ide o natoľko prestížny a svetovo uznávaný titul, že jeho nositelia patria k najžiadanejším odborníkom v oblasti riadenia podniku.

Čo je to MBA práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

MBA práce nemajú presne zadanú záväznú štruktúru, je na škole, aké formálne úpravy si určí. Je však isté, že jej štruktúra je iná ako štruktúra pre bakalárske práce, diplomové práce a iné záverečné práce. MBA práca sa striktne nedelí na teoretickú a praktickú časť, ale spája tieto dve časti do jedného celku. Na písanie MBA práce má študent poväčšine záverečný semester svojho štúdia. Výhodou je voľba témy, ktorú si študent navrhne sám.

MBA práce vychádzajú z praxe, preto je pri písaní nutné neustále prepojenie teórie s praxou. Úzko s tým súvisia aj témy prác, ktoré sú poväčšine viazané na konkrétne firmy. Na Slovensku je toto manažérske vzdelávanie so získaním titulu MBA ešte len vo svojich začiatkoch. V budúcnosti je však veľký predpoklad vzrastu záujmu o toto štúdium.

Pomôžeme Vám so spracovaním MBA práce

Štúdium MBA stojí nielen veľa času, ale tiež peňazí a nervov. Pre vyťažených manažérov – typický zástupca študentov  MBA – býva kombinácia zamestnania, štúdia a písania záverečnej MBA práce často priveľmi veľkým nákladom.

Zaistíme Vám kompletné podklady na vypracovanie MBA práce v angličtine, pripravíme rešerš literatúry, vyhľadáme zdroje a pomôžeme Vám s finálnym zhotovením textu, vrátane jazykovej korektúry. Vášmu textu sa bude venovať odborník, ktorý má už so štúdiom MBA i písaním MBA práce skúsenosti.