Ochrana osobných údajov

Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej či technickej povahy súvisiace s podnikom zhotoviteľa sa považujú za obchodné tajomstvo a objednávateľ je povinný o nich zachovať mlčanlivosť.