Referát

Referát je slohový útvar určený na prednes, ktorého cieľom je stručne, výstižne a pútavo rozoberať konkrétny problém, udalosť alebo novinku.

Čo je to referát a aké sú nároky na jeho spracovanie?

Napísať a predniesť referáty patrí k častým úlohám žiakov základných a študentov stredných a vysokých škôl. Študenti humanitných odborov referáty obvykle odovzdávajú i v písomnej podobe, ako seminárne práce.

Požaduje od autora dokonalú znalosť vybranej témy, získané informácie stručne popísať tak, aby obsah bol pripravený na ústny prednes.

Iné nároky sú na základnej, strednej a iné na vysokej škole. Referát prevažne obsahuje úvod, jadro,záver a vo vysokoškolskom prostredí aj prezentáciu v programe PowerPoint.

Pomôžeme Vám so spracovaním referátu

Blíži sa termín Vášho ústneho vystúpenia, ale nemáte čas? Pomôžeme Vám s napísaním referátu, prípravou jeho podkladov, osnovy alebo sprievodných prezentácií. Nami dodané referáty vždy spĺňajú formálne i obsahové požiadavky tohto žánru.