Referencie

Ďakujem spoločnosti Profipodklady za skvelú spoluprácu. Ako matka, ktorá má dve malé deti, je zamestnaná a bola som nútená dorobiť si školu, som veľmi ocenila pomoc, ktorá mi ušetrila veľa času, ktorý som mohla venovať najmä rodine.

Milada, 10.3.2018

 

Veľmi pekne ďakujem za neoceniteľnú pomoc, vďaka ktorej som i napriek dlhodobému ochoreniu včas dokončil a úspešne obhájil svoju bakalársku prácu.

Peter, 8.2.2018

 

Ja už to mám úspešne všetko za sebou! Ešte raz ďakujem. Podklady pre obe moje práce (bakalársku ako aj diplomovú) boli vždy včas nachystané na profesionálnej úrovni a ja som ich mohla zapracovať do svojich prác.

Jaroslav, 14.12.2017

 

Aj napriek počiatočným zmätkom pri tvorbe podkladov sa musím poďakovať za úspešné dokončenie požadovanej práce. Pôvodný spracovateľ mojim požiadavkám naplno nevyhovel, ale nebol problém prejsť k druhému, ktorý mi už vo všetkom vyhovel a úspešne sme prácu dokončili.

Karin, 15.08.2017

 

Spolupráca s agentúrou mi plne vyhovovala, vzhľadom k svojej precíznosti som často práci pripomienkovala, vždy bolo všetko naplno a načas opravené. Aj preto som sa na Profipodklady obrátila už niekoľkokrát.

klientka, 12.6.2017

 

Agentúre som na začiatku veľmi nedôverovala, ale vďaka spracovaniu na viacero časti, som prácu mala vždy plne pod kontrolou a po úvodnej ukážke som už nemala problém zadať celú požiadavku na podkady. Ďakujem veľmi pekne.

Barbara, 10.5.2017

 

Profesionálny prístup som predpokladal, avšak rýchlosť komunikácie, ochotu spracovateľa a celkovo skvelý prístup ma veľmi milo prekvapili. Ak budem v budúcnosti potrebovať pomoc, určite sa na Profipodklady opäť rád obrátim.

Dávid, 5.3.2017

 

Celkovo hodnotím spolupráci ako veľmi dobrú. Ako neskúsená som nevedela, že pri nevyhovujúcom spracovateľovi sa stačí ozvať administrátorovi  a bude vymenený. Dostala som sa tak do obrovskej časovej tiesne, avšak schopnosti agentúry zaistiť nápravu ma načisto šokovala. Behom 14 dní dokázala druhá spracovateľka komplet prácu prepracovať, doplniť chýbajúce dáta a ešte mi pripravila skvelú prezentáciu k obhajobe. Ďakujem veľmi pekne.

Ingrid, 2.2.2017