Slohové práce

Slohové práce prevažne píšu žiaci základných a študenti stredných škôl. Na strednej škole sa s ňou študenti stretnú aj pri písomnej maturitnej skúške.

Čo je to slohová práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Obsahom slohovej práce sú súvislé texty, aby zodpovedali daným funkčným štýlom, slohovým postupom, útvarom a žánrom. Oceňuje sa originalita a nápaditosť, ktorou autor zadanú tému uchopí, a naopak, je chybou ak  sa nerešpektujú požiadavky slohového útvaru (rozprávanie, reportáž, umelecký opis, úvaha atď.), nedodržanie stanoveného rozsahu, roztrúsená štruktúra a ďalšie formálne a obsahové prehrešky.

Pomôžeme Vám so spracovaním slohovej práce

Nesadlo Vám zadanie slohovej práce alebo jednoducho nemáte čas? Stačí nám poslať tému, rozsah a ďalšie informácie a my si už so spracovaním Vašej slohovej práce určite poradíme. Na požiadanie vypracujeme aj osnovu a kompletné podklady, ktoré Vám pomôžu pri písaní maturitných slohových prác.