Úvaha

Úvaha parí medzi tie slohové útvary, ktoré sa najčastejšie zadávajú na kolách a stretávame sa s ňou aj pri maturitnej skúške.

Čo je to úvaha a aké sú nároky na jej spracovanie?

Zaoberá sa určitou zadanou témou alebo problémom a ten sa rieši z rôznych uhlov pohľadu, ktoré ale musia byť logicky usporiadané do chronológie a prehľadne oddelené.

V úvahe je potrebné rešpektovať základnú štruktúru, a to úvod, jadro a záver.

V úvode je vysvetlený problém či téma, ktorý je ďalej rozoberaný z niekoľkých uhlov. Porovnávané sú jednotlivé riešenia, predkladajú sa otázky a pre riešenia a odpovede sa možno vybrať i do histórie. Podmienkou ostáva nevzdialiť sa od hlavnej témy. Záver slúži vyústeniu úvahy, predstaveniu navrhovaného riešenia, prípadne ďalšiemu rozvinutiu problému.

Z jazykových prostriedkov najlepšie vyhovuje žánru úvahy výraz jazykových prostriedkov z neutrálnej či knižnej slovnej zásoby. Rovnako ako u eseje, pri písaní úvahy možno využiť postupy umeleckého štýlu.

Pomôžeme Vám so spracovaním úvahy

Pokiaľ Vám k napísaniu kvalitnej úvahy bráni nedostatok času, inšpirácie, nezaujímavá téma alebo všetko dohromady, obráťte sa na nás. Na základe zadaných parametrov Vám napíšeme originálnu úvahu spĺňajúcu všetky obsahové i formálne nároky tohto žánru.